Sárvári Mezőgazdasági Zrt. - Cégismertető

A Sárvári Mezőgazdasági Rt. jogelődjét a Sárvári Állami Gazdaságot 1950. november 13-án alapították mintegy 1500 hektáron. A következő években területe folyamatosan növekedett és végleges területének kialakítását az 1969-es átszervezés jelentette. A Sárvári Állami Gazdaság  ezt követően a kárpótlási rendelet életbe lépéséig 9500 hektáron gazdálkodott. A gazdasági társaságokról szóló törvény és a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló törvény szerint az időlegesen állami tulajdonban lévő vagyon értékesítéséről, hasznosításáról és védelméről szóló törvény rendelkezései alapján a Sárvári Állami Gazdaság átalakulásával, annak általános jogutódjaként 1992. december 31-én létrejött a Sárvári Mezőgazdasági Részvénytársaság. A 2001. évben a hatályos kormányrendelet alapján megtörtént a dolgozói privatizáció.

Sikeres pályázat alapján 2002-ben a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság tudományi kara, Mosonmagyaróvár a Mintagazdaság címet adományozta a Sárvári Mezőgazdasági Rt-nek.

Tevékenységi körök:
   Növénytermesztés A részvénytársaság a bérelt termőterületeken abrak- és tömegtakarmány, vetőmag és árunövény termelést folytat. Jelentős a szállítási, erdőgazdálkodási, rét- legelőgazdálkodási és integrációs tevékenysége, szervezi az erő- és munkagép üzemeltetést.
   Állattenyésztés
Szarvasmarhatenyésztés

A szitamajori és a hegyfalui tehenészeti telepeken tejtermelést, borjú- és üszőnevelést folytat. A tejtermelés színvonala évek óta az ország élvonalába tartozik. Az értékesített tej több mint 95%-a extra minőségű.

Sertéstenyésztés

Sertéstenyésztést az Rt. csöngei mentes telepén folytat. A tenyészállat értékesítésen túl a választott malac és a hízó-értékesítés is jelentős. A szitai telepen csak hízóállat előállítás történik.

Gazdálkodási adatok:
   Nettó árbevétel: 1.601.148,- eFt
   Fő piacok: Óvártej Zrt.
IKR Zrt.
   Foglalkoztatottak száma: 281 fő
   Forgalmazott termékek: tej
tenyészállat
hízósertés
gabonafélék
ipari növények
   Bevezetett
    minőségbiztosítási rendszer:
tejtermelés HACCP
sertéstenyésztés HACCP
   Eredmények, díjak:

2 db 100.000 liter tejtermelést elért magyar Holstein-friz tehén részére Aranytörzskönyv

Laktációs termelésen az ország legjobb 50 tenyészete között szerepel